Kategorie
Warto Zobaczyć

Otulina Puszczy Białowieskiej

Puszcza Białowieska, podobnie jak egipskie piramidy znalazła się na liście dziedzictwa światowego UNESCO. Jest to rezerwat ścisły do którego wolno wejść jedynie z przewodnikiem. Jest przykładem „lasu naturalnego” z niebywałym bogactwem flory i fauny. Żyje tu 8,5 tys. gatunków zwierząt, 5,5 tys. gatunków roślin i 3,5 tys. gatunków grzybów, wiele z nich jest pod ochroną.

Zdjęcia wykonane w Muzeum Przyrodniczo-Leśne im. S. Miklaszewskiego Białowieskiego Parku Narodowego:

Żubronie:

Kategorie
Warto Zobaczyć

Policzna

Policzna – mała wieś na Podlasiu, gmina Kleszczele, powiat hajnowski Położenie na mapie – N 52o35’18,33″, E 23o27’45,74″
Cisza, spokój wspaniałe czyste powietrze i lasy, lasy w około same lasy i to jakie? Puszcza Białowieska. Jedna ulica przez całą wieś łączy mieszkańców i jest jedynym łącznikiem ze światem, zgiełkiem i pogonią za… no właśnie tak naprawdę za czym? Za dobrobytem, wygodami cywilizacji ale i za wyścigiem szczurów jak to teraz nazywamy współczesność. Tutaj czas staje w miejscu no nie może nie staje ale bardzo, bardzo zwalnia. Dni i godziny płyną leniwiej, spokojniej. Mamy czas przyjrzeć się przyrodzie, posłuchać śpiewu ptaków, kukułki kukania, żab rechotania. Tu widzimy łąki żółte od mleczu, motyle po łąkach pląsające, sarny, jelenie i żubry pasące się na tych samych łąkach.
Historia – wieś królewska ekonomii brzeskiej położona była w końcu XVIII wieku w powiecie brzeskolitewskim. W latach 1952-1954 miejscowość była siedzibą gminy Policzna.
Z okazji corocznego festiwalu WERTEP organizowanego przez Stowarzyszenie Pocztówka, które mieści się w naszej wsi odbywał się we wsi Policzna „Policzański Długi Stół”, a główną jego atrakcją była degustacja wiejskich potraw, wypieków, wyrobów mięsnych i wędliniarskich. Gospodynie proponują do degustacji potrawy z tego regionu które już od dawna były tu gotowane i wypiekane i nadal cieszą się dużym zainteresowaniem i smakują tak jak dawniej.

„Policzański długi stół”:

Kategorie
Warto Zobaczyć

Park Miniatur Zabytków Podlasia

Park Miniatur Zabytków Podlasia zlokalizowany jest w Hajnówce, nieopodal serca Puszczy Białowieskiej (20 km od Białowieży). Powstał z myślą ukazania piękna zabytkowej architektury województwa podlaskiego. W Parku podziwiać można tak charakterystyczną dla tego regionu kolorową architekturę drewnianą, obiekty sakralne, pałace, itp. Wszystkie miniatury zostały wykonane w skali 1:25, [standardowej skali dla większości parków miniatur w Europie], przez co łatwo można porównać różnice w wielkości poszczególnych zabytków. Dzięki informacjom umieszczonym przy miniaturkach, można również pokrótce zapoznać się z historią danej budowli oraz dowiedzieć się kilku ciekawostek.

Kategorie
Warto Zobaczyć

Kruszyniany

Wieś została założona prawdopodobnie w wieku XVI. W dniu 12 marca 1679 Jan III Sobieski nadał Tatarom m.in. Kruszyniany oraz pobliskie wsie Nietupa, Łużany, jak też część Poniatowicz. Osadzeni muzułmanie, zwani Lipkami, walczyli po stronie Polski w wojnie z Turkami. W Kruszynianach (obok ok. 45 innych rodzin) osiadł na stałe płk Samuel Murza Krzeczowski, który uratował życie królowi w bitwie pod Parkanami. W drodze na sejm do Grodna król zatrzymał się u Krzeczkowskiego. Kruszyniany stanowiły
duży ośrodek muzułmański. Tutaj sporządzano dzieła o treści religijno-obyczajowej tzw. kitaby. Jeden z nich powstał w 1792 dzięki kopiście Jusufowi Heliaszewiczowi.

Kategorie
Warto Zobaczyć

Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce

Sobór zbudowano w latach 1981–1983 według projektu Aleksandra Grygorowicza. Współprojektantem świątyni był Jerzy Nowosielski. Ikonostas oraz niektóre ikony są dziełem greckiego malarza Dymitriosa Andonopulasa. Dwupoziomowa świątynia może pomieścić 5 tys. wiernych, co czyni ją jedną z największych w kraju. Sobór Świętej Trójcy to jeden z najciekawszych przykładów współczesnej architektury w Polsce. Dach świątyni tworzą przenikające się nieregularnie betonowe łupiny, wewnątrz zachwyca niezwykła polichromia. Od 1983 odbywały się tutaj koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej „Hajnówka”, a od 2002 mają miejsce przesłuchania konkursowe i koncerty w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej”.

10 kwietnia 2011 w dolnej cerkwi soboru odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą abp. Mironowi (Chodakowskiemu).

Sobór odwiedzali zwierzchnicy Cerkwi lokalnych – patriarcha Moskwy i całej Wszechrusi Cyryl I, zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (18 sierpnia 2012) oraz prawosławny patriarcha Antiochii Jan X (19 sierpnia 2016).

Kategorie
Warto Zobaczyć

Opaka Duża

Opaka Duża – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Czeremcha, przy samej granicy z Białorusią.

Wieś magnacka położona była w końcu XVIII wieku w powiecie brzeskolitewskim województwa brzeskolitewskiego. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego.

We wsi znajduje się prawosławna cerkiew filialna Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy (należąca do parafii w Werstoku) oraz prawosławny cmentarz.

Kategorie
Warto Zobaczyć

Werstok

Na skraju maleńkiej, malowniczej wsi Werstok znajduje się zabytkowa cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego. Jest to jedna z najpiękniejszych i najbardziej urokliwych cerkwi na Podlasiu, istniała ona już w XVII w. Początkowo była pod wezwaniem Zaśnięcia N.M.P.W 1769 r. zbudowano tu nową cerkiew, ufundowaną w 1768 przez J. Wilczewskiego (rotmistrza chorągwi Wielkiego Księstwa Litewskiego).  Drewniana cerkiew powstała na planie kwadratu, ma konstrukcję zrębową. Można tu zobaczyć zabytkowe ikony z II połowy XVIII wieku. W parafii obchodzone jest uroczyście święto Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (28 sierpnia) oraz Podwyższenia Krzyża Świętego (27 września). Werstocka cerkiew wpisana jest do rejestru zabytków.

Kategorie
Warto Zobaczyć

Białystok

Białystok to piękna stolica Podlasia, a przy tym największe miasto Polski północno-wschodniej. Bliskie sąsiedztwo Białorusi, Litwy i Rosji sprawiło, że od wieków wspólnie żyli tu przedstawiciele różnych wyznań oraz narodowości. To właśnie ukształtowało specyficzny charakter miasta, przesiąknięty wielokulturowością.

Atrakcje turystyczne:

 1. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Wasilków ul. Leśna 7, tel. 85 743 60 82
 2. Pałac Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1, tel. 85 748 54 05
 3. Bazylika archikatedry Najświętszej Maryi Panny
 4. Muzeum Podlaskie, ul. Rynek Kościuszki 10, tel. 85 740 77 31
 5. Bazylika Mniejsza św. Rocha, ul. Księdza Adama Abramowicza 1, tel. 85 652 10 58
 6. Cerkiew Świętego Ducha, ul. Antoniuk Fabryczny 13, tel. 85 653 28 54
 7. Jurajski Park Dinozaurów (Muzeum Dziejów Ziemi), Farma Grzybów i Owadów Wasilków, Nadawki, tel. 601 920 701
 8. Katedralna cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy, ul. Lipowa 15, tel. 85 742 07 80
 9. Muzeum Historyczne, ul. Warszawska 37, tel. 85 748 21 19
 10. Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa 1, tel. 795 650 800
 11. Muzeum Wojska, ul. Jana Kilińskiego 7, tel. 85 741 54 48
 12. Rynek Kościuszki
Kategorie
Warto Zobaczyć

Grabarka

Święta Góra Grabarka to miejsce, gdzie od stuleci podążają prawosławni pielgrzymi. Góra zasłynęła kiedy w 1710 r. epidemia cholery szalała na terenie Podlasia. W tym czasie starcowi zostało objawione, że ratunek można znaleść na górze. Poszli za głosem Bożym niosąc ze sobą krzyże. Z modlitwą obmywali się i pili wodę z płynącego tam źródełka.