Puszcza Białowieska , podobnie jak egipskie  piramidy znalazła się na liście dziedzictwa światowego UNESCO. Jest to rezerwat ścisły do którego wolno wejść jedynie z przewodnikiem. Jest przykładem ” lasu naturalnego”   z niebywałym bogactwem flory i fauny. Żyje tu 8,5 tyś. gatunków zwierząt , 5,5 tyś. gatunków roślin i 3,5 tyś. gatunków grzybów , wiele z nich jest pod ochroną.