Kategorie
Warto Zobaczyć

Opaka Duża

Opaka Duża – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Czeremcha, przy samej granicy z Białorusią.

Wieś magnacka położona była w końcu XVIII wieku w powiecie brzeskolitewskim województwa brzeskolitewskiego. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego.

We wsi znajduje się prawosławna cerkiew filialna Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy (należąca do parafii w Werstoku) oraz prawosławny cmentarz.