Kategorie
Warto Zobaczyć

Otulina Puszczy Białowieskiej

Puszcza Białowieska, podobnie jak egipskie piramidy znalazła się na liście dziedzictwa światowego UNESCO. Jest to rezerwat ścisły do którego wolno wejść jedynie z przewodnikiem. Jest przykładem „lasu naturalnego” z niebywałym bogactwem flory i fauny. Żyje tu 8,5 tys. gatunków zwierząt, 5,5 tys. gatunków roślin i 3,5 tys. gatunków grzybów, wiele z nich jest pod ochroną.

Zdjęcia wykonane w Muzeum Przyrodniczo-Leśne im. S. Miklaszewskiego Białowieskiego Parku Narodowego:

Żubronie: